• Short presentation

  Yahoo! Avatars

  You can contact me by using this form

  Catholic

  Be a mother

  DOG HAIR


 • My patron saint – St Dymphna  Pray for us!
 • Animal abuse
  Bipolar disease and depression awareness
  Eating disorder
  Child abuse
  From http://timidity.org/ribbons.php
 • Blog Stats

  • 67,671 hits
 • Meta

 • Advertisements

Ny ekteskapslov

Etter min mening er det kun én begrunnelse jeg aksepterer* når det gjelder motstand mot den nye ekteskapsloven. Og det er den katolske kirkens offisielle lære, nemlig at sex kun kan skje innenfor et heterofilt ekteskap fordi sex kan aldri ses på som kun for partenes nytelse, men også som en deltakelse i Guds skapelsesgjerning. Man skal aldri stenge for muligheten for at sex’en kan medføre graviditet (ved f.eks prevensjon eller sex med en av samme kjønn). Dersom man ikke vil bli gravid skal man avstå fra sex.

Alle som inngår ekteskap skal være åpne for å få barn. Og det er kun en mann og en dame som på naturlig vis kan lage barn. Den katolske kirke mener all kunstig befruktning er etisk galt fordi livet begynner i det egget er befruktet, og ved f.eks prøverørsforsøk befruktes flere egg enn de som blir til fødte babyer.

Denne argumentasjonen kan jeg altså akseptere, for her ligger det en nøye gjennomtenkt argumentasjon bak. Alle disse andre argumentene med at det er det beste for barnet å ha både en mor og en far, eller at barnet kan bli mobbet, eller lignende, dem har jeg vanskelig for å akseptere, for jeg tror ikke at det er riktig.

Her er mine argumenter:

 • Barn (og foreldre) har godt av å ha to foreldre. To voksne og ansvarlige mennesker med omsorg, tid og kjærlighet til og for barnet. To forskjellige mennesker som kan gi barnet forskjellig kunnskap og impulser. Foreldrene har godt av å kunne dele på ansvaret.
 • Barnet har godt av å ha en rollemodell eller flere som er i samme kjønn som seg selv. Dette trenger ikke være de daglige omsorgspersoner. Man tar det man har. Selv hadde jeg en dårlig far, og en god bestefar, og følgelig er det min bestefar jeg bruker som farsfigur og modell for hvilken mann jeg ønsket meg og hvordan han bør være som far.
 • Barn mobbes uansett hvilket kjønn foreldrene har. Alle barn har enten selv opplevd mobbing eller erting eller kjenner noen som mobber eller blir mobbet. Det kan være for ting som fregner, briller, tenner, hårfarge, kropp, ører, klær osv. Jeg ble mobbet for dialekten min.
 • Man kan ikke godta kunstig befruktning kun for heterofile par. All kunstig befruktning er etter mitt skjønn feil. (ref over) Adopsjon burde være eneste mulighet for barnløse par. Man har absolutt ingen garanti for at et heterofilt par er bedre foreldre enn et homofilt eller lesbisk par.
 • Mange av dem som er i mot den nye ekteskapsloven er nok i mot homofil praksis i det hele tatt, og det kan de kun begrunne med bakgrunn i tolkning av sin hellige bok (Bibel eller Koran). Ikke noe annet. Det er dessuten litt rart at de aksepterer prevensjon blant heterofile par, og at de ikke går i tog for å få vekk muligheten til samboerskap. Det er jo i så fall like ille som homofil praksis!

Jeg er klar over at det i Bibelen står at menn som ligger med menn begår synd (eller noe i den duren), og jeg må ærlig innrømme at jeg befinner meg i et dilemma, for jeg ser jo teksten i Bibelen, men så kan jeg ikke se hvilken annen synd de begår enn at de har sex som ikke åpner for barn. Og det er mer enn nok barn i verden allerede, så jeg vet ikke om det fremdeles er en synd å ha sex som ikke åpner for barn.

*aksept er ikke det samme som å være enig!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: