• Short presentation

  Yahoo! Avatars

  You can contact me by using this form

  Catholic

  Be a mother

  DOG HAIR


 • My patron saint – St Dymphna  Pray for us!
 • Animal abuse
  Bipolar disease and depression awareness
  Eating disorder
  Child abuse
  From http://timidity.org/ribbons.php
 • Blog Stats

  • 67,671 hits
 • Meta

 • Advertisements

Ny ekteskapslov

Etter min mening er det kun én begrunnelse jeg aksepterer* når det gjelder motstand mot den nye ekteskapsloven. Og det er den katolske kirkens offisielle lære, nemlig at sex kun kan skje innenfor et heterofilt ekteskap fordi sex kan aldri ses på som kun for partenes nytelse, men også som en deltakelse i Guds skapelsesgjerning. Man skal aldri stenge for muligheten for at sex’en kan medføre graviditet (ved f.eks prevensjon eller sex med en av samme kjønn). Dersom man ikke vil bli gravid skal man avstå fra sex.

Alle som inngår ekteskap skal være åpne for å få barn. Og det er kun en mann og en dame som på naturlig vis kan lage barn. Den katolske kirke mener all kunstig befruktning er etisk galt fordi livet begynner i det egget er befruktet, og ved f.eks prøverørsforsøk befruktes flere egg enn de som blir til fødte babyer.

Denne argumentasjonen kan jeg altså akseptere, for her ligger det en nøye gjennomtenkt argumentasjon bak. Alle disse andre argumentene med at det er det beste for barnet å ha både en mor og en far, eller at barnet kan bli mobbet, eller lignende, dem har jeg vanskelig for å akseptere, for jeg tror ikke at det er riktig.

Her er mine argumenter:

 • Barn (og foreldre) har godt av å ha to foreldre. To voksne og ansvarlige mennesker med omsorg, tid og kjærlighet til og for barnet. To forskjellige mennesker som kan gi barnet forskjellig kunnskap og impulser. Foreldrene har godt av å kunne dele på ansvaret.
 • Barnet har godt av å ha en rollemodell eller flere som er i samme kjønn som seg selv. Dette trenger ikke være de daglige omsorgspersoner. Man tar det man har. Selv hadde jeg en dårlig far, og en god bestefar, og følgelig er det min bestefar jeg bruker som farsfigur og modell for hvilken mann jeg ønsket meg og hvordan han bør være som far.
 • Barn mobbes uansett hvilket kjønn foreldrene har. Alle barn har enten selv opplevd mobbing eller erting eller kjenner noen som mobber eller blir mobbet. Det kan være for ting som fregner, briller, tenner, hårfarge, kropp, ører, klær osv. Jeg ble mobbet for dialekten min.
 • Man kan ikke godta kunstig befruktning kun for heterofile par. All kunstig befruktning er etter mitt skjønn feil. (ref over) Adopsjon burde være eneste mulighet for barnløse par. Man har absolutt ingen garanti for at et heterofilt par er bedre foreldre enn et homofilt eller lesbisk par.
 • Mange av dem som er i mot den nye ekteskapsloven er nok i mot homofil praksis i det hele tatt, og det kan de kun begrunne med bakgrunn i tolkning av sin hellige bok (Bibel eller Koran). Ikke noe annet. Det er dessuten litt rart at de aksepterer prevensjon blant heterofile par, og at de ikke går i tog for å få vekk muligheten til samboerskap. Det er jo i så fall like ille som homofil praksis!

Jeg er klar over at det i Bibelen står at menn som ligger med menn begår synd (eller noe i den duren), og jeg må ærlig innrømme at jeg befinner meg i et dilemma, for jeg ser jo teksten i Bibelen, men så kan jeg ikke se hvilken annen synd de begår enn at de har sex som ikke åpner for barn. Og det er mer enn nok barn i verden allerede, så jeg vet ikke om det fremdeles er en synd å ha sex som ikke åpner for barn.

*aksept er ikke det samme som å være enig!

Advertisements

Nazismen er ikke død…

Den lever videre i “moderne” synspunkter som at det er ok, etisk sett, å abortere foster med påviste “fosterskader”. F.eks dersom barnet har downs syndrom. I går meldte NRK om at det i Sverige kan bli født halvparten så mange barn med downs syndrom fremover, fordi gravide kvinner tilbys en prøve som kan påvise dette.

1.Fosterskade – downs syndrom ble omtalt som en fosterskade av ekspertene som uttalte seg på radio. Er det en fosterskade å ha trekk i seg (genmessig eller arvmessig) som gjør at man ikke blir et optimalt menneske?

2. Optimalt menneske – vi får et (kanskje vi allerede har) umenneskelig samfunn når vi skal kunne velge hvem som får leve og ikke. Alle annerledes-mennesker skal vi kunne velge bort før de blir født, sånn at vi sikrer oss at de som fødes i alle fall har et godt utgangspunkt produksjonsmessig sett (altså, de kan produsere og yte målbare produkter i fabrikken “samfunnet”).

3. Hva gjør vi med dem som gjennom livet blir uoptimale? – en trafikkulykke, en alkoholisert og voldelig far, en sykehustabbe – og de optimale menneskene blir uoptimale. Skal vi drepe disse? De koster samfunnet tid, energi, og ikke minst (og aller viktigst) penger. De produserer ikke lenger optimale produkter gjennom sin rolle i fabrikken “samfunnet”. Vi har altså ikke bruk for dem!

Nazismen er ikke politisk korrekt i vårt samfunn. Den er utskjelt og kritisert. Og “alle” er enig om at Hitler ikke var en snill og god mann. Men, det å skulle sortere ut hvem som får leve og ikke basert på menneskelige trekk (også kalt fosterskader og hjerneskader og utviklingshemming og arvelige sykdommer), det er nazisme det! Hitler sendte jøder i døden fordi han mente det var en rase et godt samfunn ikke hadde bruk for, snarere tvert i mot, de var skadelige for fabrikken “samfunnet”. I tidligere tider var det vanlig å sette ut barn i skogen for å dø dersom de hadde en “feil” eller “mangel”, man trodde også at det var djevelen eller vettene eller lignende som hadde tatt bolig i barnet. Romanias diktator Caescescu (usikker på rettskrivingen) ble henrettet tidlig på nitti-tallet. Etterpå avdekket man at barn med “feil” eller “mangler” var stuet sammen under uverdige forhold på barnehjem. Og “alle” var enig om at dette var ille.

Forskjellen på Hitler, Caescescu, andre diktatorer av samme kaliber, og dagens moderne medisin er slående liten. Det er ordbruken som er forskjellig, ja, og det at diktatorene gjennomførte sin overbevisning mot fødte mennesker. Moderne medisin vil spare foreldrene og fabrikken “samfunnet” for belastningen med å ha et “skadet” barn. Diktatorene ville også det. Midlene er ikke så forskjellige. Diktatorene tvingte og overbeviste direkte. Medisinen og myndighetene tvinger og overbeviser indirekte.